Relaxační masáž

Aktivní relaxační masáž

Extatická mysl

Chtěl bych touto nabídkou odlehčit stresovou zátěž těm, kteří by nikdy nehledali u mě pomoc na jakékoliv potíže. Se stresem nejde bojovat úplně přímo, ale nejlépe a pouze konkrétní aktivitou, kterou zde uvádím. Následující relaxační masáž je vedena pro překonání negativního i pozitivního stresu, jak dlouhodobého, který nemusí být vůbec vnímaný, tak i akutního. Překonávejte i pozitivní stres a na to jsou zapotřebí zkušenosti, které zde nabízím. Proti tomu se pak všechny jinak dobře míněné rady ukáží být jako bezcenné. Jistě jste něco z toho už slyšeli, udělejte si drobnou radost a něco si kupte,  sklenku na každý den pro dobrou náladu, musíte se usmívat, musíte také brečet, nezadržovat nic v sobě, pomozte partnerce s nádobím, věřte že život je krásný a mnoho dalších rad z domova, od přátel, i z psychologie. Neztrácejte s tím vším čas a naučte se hospodařit dobře s energií.

Začínáme

oblečení je volné, klidně v něm můžete už přijít. Při relaxační masáži dojde občas i na protažení a cvik. Používám techniky doteku na předem vytipované body na těle, které by měly rychle přivézt do extatických pocitů. Soustředění na bod na těle je samovolné, avšak aktivní. Tyto body je zapotřebí prostřídávat, že vzniká dojem intenzivní až opojné, extatické relaxační masáže. Postupuji podle meridiánů drah úplně stejně jako bych odblokovával běžnou, nebo až bolestivou tlakovou masáží. Výsledky jsou však tímto provedením trvalejšího rázu. Obvykle je takový stupeň soustředění při chronických potížích nedosažitelný. U akutních potížích při první návštěvě také jen vzácně. Každý je předem připravený na jinou úroveň prožitku a na každém bodě ještě jinak. Pokud na to tělo reaguje, je to účinnější, než bolestivé techniky. Na konci by mělo být zvládnuté celé tělo. Je to cítit tak, že jeho části jsou spolu propojené, podněty se šíří celým tělem.

Extáze je zamilovanost

Aktivní relaxační masáž v Praze

Extáze je cítit jako unášení a pronikání do jiných oblastí mimo tělesné hranice. Má vysokou úroveň, která se běžně nezažívá.  Pokud to očekávám, že se tak stane, předem upozorním na nutnost dodržet pravidla, protože je to nestabilní a snadno to zmizí. Navrhuji předem pro tento okamžik tykání, aby nevznikl pocit odtažitosti a rozporů. Není tam místo na ironii a vtipkování. To je lepší oťukat a vybít předem.  Čerstvě zamilovaní by mi řekli, že to přesně takto znají. Přesně tohle potřebujeme rozvinout bez vzniku závislosti. Každý zná stav euforie, bývá to také zážitek z hudby a z drog a vytváří závislost.  Zamilovaných se tento pocit drží sám. Neví jak vzniká a jak jej udržet. Oni neví, že jde o určitý druh soustředění a jaké má zákonitosti. Tvoří závislosti,  samostatnost o dost méně. Na opravdovou samostatnost navíc žárlí a tím hromadí další chyby. Pak se každý pořád něčemu diví.  Kam třeba mizí zájem ze vztahu.

Prožitek bezčasovosti, díky masáži?

Čas jakoby neexistoval. Je to plným zaujetím – soustředěním. Zná to každý. Bodovou masáží neustále stupňuji zaujetí, žádný jiný záměr zde nerozptyluje. Konkrétní provedení masáže zdokonaluji již deset let. Jedná se zde určitě o to nejlepší, zkvalitňuje to život a bolestem se předchází a to s nejmenší možnou námahou. Takže záleží také na tom, kdo ke mně přijde a jak hluboko jsou v něm tyto schopnosti k dispozici. Pokud jde všechno perfektně, tak do pěti minut prožívá dosud nepoznané a není někde mimo, ale normálně se mnou komunikuje. Nevím, co je to dnes za módu snažit se agresivně o nějaké superzážitky a úplně ztrácet přehled o těle, například přehnaným dýcháním. těch cvičení je víc, něco jako  holotropní dýchání. Moderní je také nedokončovat započaté, takže uneseni největším zážitkem v životě mi děkují a utíkají šťastni rychle pryč, aby toho dobrého nebylo snad příliš, nebo aby se to nepokazilo a já vlastně ještě ani nezačal. Buduji stále větší stabilitu, protože to tělo i nitro potřebuje a dýchá se přitom u mě vždy normálně a uplatnění v reálném životě roste.

Můj další příspěvek spočívá v tom, že vám neodpískám přesně hodinu ve zrovna nejhlubším prožitku, možná v životě. Berte to jako něco normálního, že není všechno pořád jen o penězích. Zákazníci se spolupodílí na mém růstu v profesi a za to jsem jim vděčný.

Sycení těla extází – kvalitní relax

Soustředění

Zpočátku jde o maximální možné běžné prožívání jako v životě. Je tam trochu počáteční nejistoty. Postupně se soustředění prohlubuje a to také díky vystihnutí tlaku na body. Jde tedy o společné soustředění. Je to sklízení plodů mileneckého vztahu, aniž by nějaký byl, nebo o něj šlo. Jsou to všechny ty známé fyzické pocity při zamilování, avšak bez vytváření vztahu a závislosti. Je to ještě víc a je dobré to opakovat a naučit se udržet. Je to nový, zodpovědný vztah k vlastnímu tělu, kdy dochází k sycení těla extází. Je to bezpříčinná radost, nezávislá na okolí. Štěstí z opravdu vlastních zdrojů. Tomu odpovídají nové zkušenosti a schopnosti.

Co z toho budete mít?

  • Naučíte se soustředění, lépe funguje mozek, přichází lepší nápady
  • Naučíte se spolupracovat na velmi osobní úrovni
  • Budete věřit vlastním schopnostem, zdravé sebevědomí
  • Tělo se bude sytit štěstím namísto stresu
  • Je to příprava, jak zacházet s tělem a jeho energií

 

Objednat se můžete nyní za akční cenu za 400,- Kč/h na obou pobočkách:

Jižní Město

praha.jih.reiter@protonmail.com

Centrum

centrum.reiter@protonmail.com